Vanguard a la ciutat de Quito (Ecuador)


Vanguard a la ciutat de Quito (Ecuador)

Vanguard a la ciutat de Quito (Ecuador) Vanguard a la ciutat de Quito (Ecuador)


13/06/2012


Telvent, ara Kapsch va ser la triada per a fer el canvi de 600 de les 830 interseccions que té la capital de l'Equador, Quito.

Dins de tot el projecte aquesta el disseny, provisió, construcció i posada en funcionament del Sistema Centralitzat de Semaforización per al Districte.

El Sistema Centralitzat de Semaforización contempla la instal·lació de 600 semàfors informatitzats, 1.511 cambres de videodetecció, un sistema de vigilància de trànsit compost per 185 càmeres digitals de vídeo de supervisió. També s'incorporaran 8 panells de missatges variables en la via pública, 300 dispositius de prioritat de transport urbà, 28 equips de control de túnels i 10 sistemes de control d'infraccions.

En aquest canvi l'empresa ha optat pel nostre model de semàfor Vanguard, un model de disseny actual i enfocat cap a l'òptica led per la seva esterilitzada forma.