Instal·lació TLS a Badalona


Instal·lació TLS a Badalona

Instal·lació TLS a Badalona Instal·lació TLS a Badalona


12/12/2022


El mes de novembre ha estat instal·lat el primer sistema SONTRAFIC-*TLS.95.RG, concretament en el municipi de Badalona Barcelona. L'empresa ALUVISA, ha estat l'encarregada de la instal·lació del sistema. Es tracta d'un pas de vianants intel·ligent format per 6 balises lumíniques model SONT.713 RG d'una cara i dos semàfors de sòl SONT.TLS.95.RG amb dues línies cadascun.

Aquest sistema ha estat implantat dins d'un projecte de millora de la seguretat viària del municipi, amb la finalitat d'augmentar la seguretat en els desplaçaments dels seus habitants, reforçant les marques viàries existents, a través d'una senyalització lumínica, activa i dinàmica.

El sistema SONTRAFIC - TLS (Traffic Light Smombie) té com a fi proporcionar informació dinàmica sobre l'estat d'un pas de vianants.

El sistema SONTRAFIC - TLS redueix el perill dels vianants imprudents que van mirant el telèfon intel·ligent quan van creuant un pas de vianants.