Qualitat


Sontrafic | Fabricant de senyalització viària

La nostra política de qualitat es manifesta mitjançant el nostre ferm compromís amb els nostres clients a satisfer plenament els seus requeriments i expectatives, per a això garantim impulsar una cultura de qualitat basada en els següents principis

 

 • Considerar la Qualitat com a element estratègic en l'organització i conscienciar i motivar als professionals sobre la importància de la implantació i desenvolupament d'un sistema de la qualitat.
   
 • Satisfer les necessitats i expectatives de clients i usuaris, assegurant la qualitat dels productes i serveis subministrats.
   
 • Complir amb els requisits legals aplicables i amb altres requisits que l'organització subscrigui.
   
 • Ser competitius en el mercat. Mitjançant una organització dinàmica i eficient, que sigui flexible als canvis que es donen en el dia a dia. Disposant d'un personal qualificat, que sigui autosuficient i proactiu que garanteixi un producte i un servei final correcte i de qualitat segons les expectatives de cada client.
   
 • Treballar en l'organització, amb la filosofia de millora contínua dels processos relacionats amb les nostres activitats.