Terminal de semàfor
Com opció i en cas de poder tenir la columna podem subministrar el terminal on va situat el semàfor, algunes de les seves  principals característiques són:

 

  • Fabricat en policarbonat i reforç de fibra.
  • Alta resistència i aïllament elèctric.
  • Coloració en massa.
  • Se subministra amb rosca per a subjecció de semàfor.