Semàfor ST 200
Model de cos de semàfors ST, creat en policarbonat d'alta qualitat de 200 mm, acolorit en massa i estabilitzat UV. Fabricat íntegrament a Espanya segons les més estrictes normatives europees que ens permeten assegurar els més alts indicadors de qualitat i que les seves principals característiques són:

  • Assemblatge modular de fàcil acoblament amb sistema anti gir, permetent d'aquesta manera crear les diferents combinacions existents.
  • Equip reflector per a llums d'incandescència amb el nostre sistema de difusor anti gir o buit per a instal·lació d'òptiques LED de 200.
  • Colors disponibles normalitzats (Groc, Negre, Gris, Verd i combinació Negre/Verd).
  • Sota pes i altament resistent a l'impacte, garantint la seva durabilitat davant condicions adverses.
  • Alt grau d'aïllament elèctric gràcies a les seves pròpies característiques dielèctriques.
  • Sistema de tancament mitjançant cargol central