Pulsador sense contacte
Aquest nou dispositiu de detecció de mans sense contacte Pedestrian TouchLess, mans lliures reemplaçarà i / o actualitzarà les botoneres polsador de vianants existents, i permetrà al públic l'opció de moure una mà enfront del botó de detecció, activant la sol·licitud de pas de vianants. en lloc de pressionar un botó per a creuar.

Pedestrian TouchLess es pot instal·lar en reguladors de polsadors manuals nous i/o existents, el polsador Pedestrian TouchLess conserva la seva capacitat d'enviar un senyal d'anomenada al controlador per a iniciar un pas de vianants, o un altre senyal de sortida.