Columnes semàfor
Les nostres columnes estan fabricades en acer seguint la norma EN-40 per a la fabricació de columnes d'enllumenat públic.

Totes es galvanitzen en calent segons normativa UNE-EN ISO 1461 el que ens garanteix una protecció excel·lent enfront dels fenòmens atmosfèrics.

Per a la terminació de la columna disposem del nostre terminal de semàfor que li proporciona qualitats extra en donar una classe II en la part superior de la columna.

La columna amb placa base la subministrem amb els perns, volanderes i rosques zincades de M16